Producties

Bekijk het overzicht van de gespeelde toneelstuken van Op Nij Feriene (inclusief eventueel foto- en videomateriaal).

Producties

Nieuws

Uitvoeringen van In Grutte Geast naar nieuwe data!

28 april 2020
Uitvoeringen van In Grutte Geast naar nieuwe data!
Helaas hebben wij eerder al moeten berichten dat de uitvoeringen van 13 en 14 maart niet doorgang konden vinden i.v.m. de maatregelen die genomen moesten worden om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Als vervolg op dit besluit heeft toneelvereniging Op nij feriene besloten om de twee afgelaste uitvoeringen te verzetten naar zaterdagavond 3 en zondagmiddag 4 oktober a.s in theater De Hege Fonnen te Lemmer.
Voor houders van een toegangsbewijs 13 en 14 maart:
Iedereen die een toegangsbewijs heeft gekocht voor 13 maart kan deze nu gebruiken voor de voorstelling op 3 oktober. Wie en kaartje had voor 14 maart kan op 4 oktober terecht in De Hege Fonnen.
Bent u akkoord met dit voorstel dan hoeft u niks te doen en verwelkomen wij u graag op de voorgestelde data.
Past de voorgestelde datum u niet?
a) Geen van beide data past u en u kunt niet naar de voorstelling? Stuur dan voor 1 mei een mailtje naar Op nij feriene dat u niet gebruik zult maken van uw toegangsbewijs. U kunt dan ook aangeven of u uw geld terug wilt ontvangen of dat u dit ‘schenkt’ aan Op nij feriene en daarmee de extra kosten die voortvloeien uit het verzetten van de voorstellingen meehelpt te bestrijden.
b) Heeft u een toegangsbewijs voor 3 oktober die u liever verzet naar 4 oktober of het omgekeerde, van 4 oktober naar 3 oktober, dan vragen wij u een mail te sturen naar Op nij feriene voor 15 mei met dit verzoek. 
Over enige tijd zullen wij besluiten of er nog extra kaartverkoop mogelijk is voor 3 en 4 oktober, uiteraard zullen wij dit bekend maken bij een breed publiek.
Wij hopen uiteraard dat u begrip hebt voor ons voorstel en gaan er vanuit dat de maatregelen die nu getroffen moeten worden om het coronavirus te in te dammen zijn uitwerking heeft in positieve zin.
Op nij feriene wenst iedereen een goede gezondheid toe en hoopt u weer te zien bij één van de voorstellingen van In Grutte Geast! Want dat het de moeite waard is om het nogmaals op te voeren staat buiten kijf!
Vriendelijke groeten,
het bestuur van Op nij feriene

 

Uitslag verloting In Grutte Geast

20 maart 2020

Tijdens de voorstellingen van In Grutte Geast kon u deelnemen aan onze verloting door middel van het kopen van een spelletje in een tasje met daarop een uniek nummer. Aan de hand van dit nummer kon u een prijs winnen.

De winnende nummers zijn geloot!

De winnende nummers zijn:
13 , 54 , 77 , 124 , 165 , 189 , 206 , 236 , 259 , 268 , 301 , 343 , 357 , 388 , 438 , 494 , 510

 

Heeft u een tasje met een van de bovenstaande nummers? Gefeliciteerd!
U kunt contact opnemen via opnijferiene@gmail.com dan kunt u binnenkort u prijs in ontvangst nemen.

Bestuur

Jelle Wesselius (Voorzitter/Decor & Techniek)

Jolanda Schokker (Secretaris)

Nynke van der Veen (Penningmeester)

Jan Klijnstra (Jeugdtoneel)

Sponsoren

Contact

[contact-form-7 id="19" title="Contact form 1"]