Over ‘Op Nij Feriene’

Info & Geschiedenis

‘Op Nij Feriene’ is een bloeiende en zeer actieve toneelvereniging uit Bantega voor volwassen- én jeugdtoneel. Ieder jaar staat de vereniging in de periode februari-maart garant voor een toneelvoorstelling waarbij toneelwetten en –regels subtiel worden overtreden. Er wordt jaarlijks gespeeld in het plaatselijke dorpshuis De Pomp en in de Hege Fonnen te Lemmer, maar de vereniging is ook altijd bereid op overige locaties te spelen.

De belangrijkste ambitie van de vereniging is om iets te laten zien wat wij én andere nog niet eerder deden. Onder regie van ambitieuze regisseurs en met een gedreven spelersgroep levert dat steeds een verrassende en vermakelijke toneelavond op, want: een uitdaging voor de spelers om te spelen levert uitdagend toneel voor de bezoekers op.

Naast het jaarlijkse toneel heeft de vereniging ook een zeer actieve jeugdtoneelgroep. Naast de voorstelling van het volwassen toneel heeft ook de jeugd een jaarlijks optreden in de periode februari-maart. Sinds een aantal jaren werkt de jeugdafdeling van de vereniging samen met de jeugdafdeling van de toneelvereniging uit Oosterzee. Dit is een zeer succesvol concept gebleken.

De Toneelvereniging is in 1978 opgericht met ongeveer 10 leden. In 1979 is het eerste toneelstuk opgevoerd in de Pomp waarna het ledenaantal snel is gestegen en de publieke belangstelling groeide. In de daarop volgende jaren werd ieder jaar een toneelvoorstelling op de planken gezet en is de ambitie gegroeid tot waar hij nu is!

Bestuur

Het huidige bestuur van de vereniging bestaat uit de volgende leden:
Voorzitter/contactpersoon Techniek & Decor: Jelle Wesselius sr.
Secretaris: Jolanda Schokker
Penningmeester: Nynke van der Veen
Contactpersoon Jeugdtoneel: Jan Klijnstra

Adresgegevens secretariaat: Middenweg 124, 8538 RB Bantega

opnijferiene@gmail.com

Artistieke Commissie

Naast het bestuur heeft de vereniging ook een actieve Artistieke Commissie. De Artistieke Commissie zorgt onder andere voor het uitzoeken van de toneelstukken, voor de rolverdelingen en voor verschillende activiteiten. De Artistieke Commissie bestaat uit de volgende leden:
– Voorzitter: Jelle Wesselius jr.
– Secretaris: Amarens Bergstra
– Gerard de Haan
– Marc van der Veen
– Marten Wesselius