Toneelvoorstelling In Grutte Geast 13 en 14 maart gaat niet door!

Beste toneelliefhebbers,

Zoals jullie ongetwijfeld via diverse media hebben gehoord kunnen alle bijeenkomsten , waaronder ook onze toneelvoorstelling In Grutte Geast, met meer dan 100 bezoekers geen doorgang vinden. Uiteraard vinden wij dit erg jammer maar realiseren ons dat gelet op de ernst en omstandigheden wij geen andere keuze hebben dan de toneelvoorstellingen voorlopig uit te stellen.

Het bericht van vandaag geeft aan dat de maatregel voorlopig tot 1 april van kracht is, daarna zullen wij de situatie opnieuw beoordelen.

Mocht blijken dat het mogelijk is om op een later moment de voorstelling toch te kunnen laten doorgaan dan zullen wij daar tijdig over berichten. De gekochte toegangskaarten voor 13 en 14 maart blijven geldig voor een eventueel nieuw datum.
Mocht blijken dat u op een latere datum niet in de gelegenheid bent om gebruik te kunnen maken van uw eerder gekochte toegangsbewijs dan kunt u deze inleveren bij Op nij feriene. Na 1 april zullen wij deze mogelijkheid verder toelichten.

Deze informatie verstrekken wij via onze website, facebook site en de bij ons bekende mailadressen die gebruikt zijn om toegangsbewijzen te kopen voor 13 en 14 maart.

Wij vragen uw begrip voor het besluit om de geplande voorstellingsdata uit te stellen.

Nader bericht volgt na 1 april.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur Op nij feriene
opnijferiene@gmail.com