Uitvoeringen van In Grutte Geast naar nieuwe data!

Uitvoeringen van In Grutte Geast naar nieuwe data!
Helaas hebben wij eerder al moeten berichten dat de uitvoeringen van 13 en 14 maart niet doorgang konden vinden i.v.m. de maatregelen die genomen moesten worden om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Als vervolg op dit besluit heeft toneelvereniging Op nij feriene besloten om de twee afgelaste uitvoeringen te verzetten naar zaterdagavond 3 en zondagmiddag 4 oktober a.s in theater De Hege Fonnen te Lemmer.
Voor houders van een toegangsbewijs 13 en 14 maart:
Iedereen die een toegangsbewijs heeft gekocht voor 13 maart kan deze nu gebruiken voor de voorstelling op 3 oktober. Wie en kaartje had voor 14 maart kan op 4 oktober terecht in De Hege Fonnen.
Bent u akkoord met dit voorstel dan hoeft u niks te doen en verwelkomen wij u graag op de voorgestelde data.
Past de voorgestelde datum u niet?
a) Geen van beide data past u en u kunt niet naar de voorstelling? Stuur dan voor 1 mei een mailtje naar Op nij feriene dat u niet gebruik zult maken van uw toegangsbewijs. U kunt dan ook aangeven of u uw geld terug wilt ontvangen of dat u dit ‘schenkt’ aan Op nij feriene en daarmee de extra kosten die voortvloeien uit het verzetten van de voorstellingen meehelpt te bestrijden.
b) Heeft u een toegangsbewijs voor 3 oktober die u liever verzet naar 4 oktober of het omgekeerde, van 4 oktober naar 3 oktober, dan vragen wij u een mail te sturen naar Op nij feriene voor 15 mei met dit verzoek. 
Over enige tijd zullen wij besluiten of er nog extra kaartverkoop mogelijk is voor 3 en 4 oktober, uiteraard zullen wij dit bekend maken bij een breed publiek.
Wij hopen uiteraard dat u begrip hebt voor ons voorstel en gaan er vanuit dat de maatregelen die nu getroffen moeten worden om het coronavirus te in te dammen zijn uitwerking heeft in positieve zin.
Op nij feriene wenst iedereen een goede gezondheid toe en hoopt u weer te zien bij één van de voorstellingen van In Grutte Geast! Want dat het de moeite waard is om het nogmaals op te voeren staat buiten kijf!
Vriendelijke groeten,
het bestuur van Op nij feriene